Ultimate Detailing 18%
Ultimate Detailing

Ultimate Detailing

4,500,000₫5,500,000₫

Mô tả

Gói cao cấp nhất bao gồm gói dịch vụ DIAMOND DETAILING + thêm dịch vụ BẢO DƯỠNG TOÀN DIỆN NỘI THẤT.

Bình luận

Sản phẩm khác

Daily Wash 22%
Daily Wash
Daily Wash

140,000₫

180,000₫

Daily Wash

by WashUp

200,000₫

Motorcycle Wash

by WashUp

Chăm sóc khoang động cơ 40%
Chăm sóc khoang động cơ
Chăm sóc khoang động cơ

600,000₫

1,000,000₫

Chăm sóc khoang động cơ

by WashUp